Chúng mình không thuộc về nhau

Chúng mình không thuộc về nhau
Hôm qua và cả mai sau bây giờ
Người ơi xin cứ hững hờ
Chiêm bao là một giấc mơ muôn màu.

Chúng mình không thuộc về nhau
Cau kia không thắm, lá trầu chẳng xanh
Ông tơ bà nguyệt vô tình
Trách chi để phận chúng mình thêm đau.

Chúng mình không thuộc về nhau

Chúng mình không thuộc về nhau
Tơ kia đã đứt, quặn đau lòng tằm
Ở nơi cuối nẻo xa xôi
Có người ngồi gỡ... tháng năm... đợi mùa.

© Thanh Huyền – blogradio


Tôi thích viết Blog để chia sẻ trãi nghiệm của chính mình. Tôi làm việc về Digital Marketing (SEO, Google Adwords, Facebook, VAS) và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Cùng chia sẻ kinh nghiệm mình có được | Hotline: 038.39.39.123

0 coment�rios